maandag 10 januari 2011

Ontwaken

Het enige middel om te ontwaken uit het geloof, dat er ooit een slecht verleden of het een of andere herinneringsmuseum is geweest, waar valse schilderijen hingen, is te erkennen, dat God, “de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens naam heilig is,” de enige alomvattende oorzaak is. Aan de geestelijke mens deelt deze “Hoge en Verhevene” eeuwigdurend heiligheid en volmaaktheid mede. Het bewustzijn van de mens is een afspiegeling van het zuivere Gemoed, waarin nooit iets te kennen of te weerspiegelen is, was of zal zijn, dan het oneindig geestelijk goede. 
In Miscellany bldz. 191 schrijft Mrs. Eddy: “Christus, de Waarheid, heeft de grafdoeken ter zijde gelegd, en is uit het graf van het verleden opgestaan, met onsterfelijkheid bekleed. De graven geven hun doden op.” In het oneindig Gemoed zijn er geen graven voor ons gedachtenleven, geen rustplaatsen voor somber treuren of onvruchtbare herinneringen. Sterfelijkheid heeft geen plaats in onsterfelijkheid en heeft er geen deel aan; zij heeft geen geschiedenis in de Waarheid, en er is geen waarheid in haar geschiedenis. In ‘Prediker’ wordt verklaard: : “God eist op, wat voorbij is” (naar Eng. bijbelvert.) .
De Waarheid eist van ons, dat wij alle geloof aan een verleden opgeven en met vreugde de eeuwigheid erkennen van het goede, waarin nooit een geloof aan de stof heeft bestaan en niemand er ooit aan heeft geloofd. 
Het allerhoogste doel van de Christian Scientist is, eerbied te hebben voor de eeuwigheid van het goede en altijd in zijn hart te zeggen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is, en die komen zal.”

Geen opmerkingen: