donderdag 6 januari 2011

Noden

Op blz. 494 van Wetenschap en Gezondheid staat: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft.” Degenen onder u die pas kort Christian Science bestuderen hebben zich misschien afgevraagd, hoe en op welke wijze de goddelijke Liefde in menselijke noden voorziet, daar zij toch slechts bewust is van haar eigen volmaaktheid en van de volmaaktheid van haar schepping - de mens en het heelal.
Wat heeft het menselijk gemoed dan nodig? De mensheid heeft genezing, verlossing en redding nodig. Hoe kan de goddelijke Liefde voorzien in een behoefte waarvan zij zich niet bewust is?
Het volgende voorbeeld dient ter verduidelijking. Laten we zeggen dat de zon niets weet van de werelden waarover haar licht schijnt. Ondanks dit feit heeft toch iedere planeet in ons zonnestelsel voordeel van het zonlicht, omdat het eenmaal in het wezen van de zon ligt om te schijnen. Zo wordt dan dat gedeelte van de aarde, dat naar de zon is toegekeerd, door haar stralen verwarmd en verlicht. Zo ook draagt de goddelijke Liefde geen kennis van de problemen van het menselijk bestaan; maar het ligt in haar wezen zich ‘zonder aanziens des persoons’ uit te storten en allen die hun gedachten tot de algemene Liefde, het Beginsel van harmonie wenden en zich aan haar wet houden, ondervinden daar, overeenkomstig hun pogen, de zegeningen van.
Laten we aannemen dat een mens een betere gezondheid nodig heeft, zoals vaak het geval is. Hoe voorziet Liefde in deze nood? De Liefde is het goddelijk Gemoed en op blz.251 zegt Mrs. Eddy: “Het goddelijk Gemoed voert tot volmaaktheid, het werkt door de waarheid op het zogenaamde menselijke gemoed, het leidt het menselijke gemoed er toe alle dwaling los te laten, en te ontdekken dat het goddelijk Gemoed het enige Gemoed is en de genezer van zonde, ziekte en dood.” Kon er een betere of meer begrijpelijke verklaring gegeven worden van de methode of werkwijze waardoor het onsterfelijk Gemoed, de goddelijke Liefde, ziekte geneest en dus in menselijke nood voorziet?
Zo leert Christian Science ons hoe de goddelijke Liefde in “iedere menselijke nood” voorziet door aan het menselijk bewustzijn te openbaren, dat er in absolute waarheid geen nood is waarin moet worden voorzien.

Geen opmerkingen: