vrijdag 28 januari 2011

Laat af

De hulpbronnen van Geest zijn oneindig; de macht van Geest is onbegrensd; en door geestelijk begrijpen gaat dit onmetelijke geestelijke gebied voor ons open en wordt het bereikbaar. Wat een vooruitzicht van vreugdevol en geestelijk zich nuttig-maken ontvouwt zich aan het denken van de Scientist, wanneer hij dit begint te begrijpen! Op blz. 88 van Terugblik en Inblik lezen wij: “Gemoed brengt zichzelf tot uiting in alomtegenwoordigheid en almacht; doch Gemoed wentelt om een geestelijke spil en zijn macht komt aan het licht, en zijn tegenwoordigheid doet zich gevoelen, in eeuwige stilheid en onwankelbare Liefde.” Denk dat eens in: Gemoed, dat onafgebroken werkt “in eeuwige stilheid en onwankelbare Liefde!” En de mens weerspiegelt in volkomenheid dit Gemoed.
Wanneer wij bedenken, dat Gemoed of Geest, alomtegenwoordig zijnde, altijd “in eeuwige stilheid” met ons is, wordt ons dan niet duidelijk hoe onnut de rumoerige en dikwijls verwarde wegen der mensheid zijn? Komt Gods roepstem niet tot ons in de woorden van de Psalmdichter: “Laat af, en weet dat Ik God ben,” een weten dus, dat Hij God is en Zijn stilheid in ons bewustzijn weerspiegelt! Dat is de Christus-wijze waarop geestelijke macht wordt gedemonstreerd. Het is de wijze, zoals dit wordt toegepast in het Christian Science genezingswerk bij het oplossen van alle menselijke moeilijkheden.

Geen opmerkingen: