maandag 3 januari 2011

Gedenken

Wanneer wij iedere ochtend en gedurende de dag God vragen om méér begrijpen, méér liefde en kracht, ten einde ons werk goed te doen en in staat te zijn, méér van ons geestelijk wezen, d.w.z. méér liefde, dankbaarheid eerlijkheid enz. uit te drukken, dan kunnen wij zeker zijn van Zijn hulp. Dit zal onze talenten tot volmaaktheid brengen. En laten wij bij het vallen van de avond niet ontmoedigd zijn als ons werk niet zó geslaagd is, als wel had gekund.Troostend zijn de woorden in ons leerboek op bldz. 254: “God eist volmaaktheid, maar niet voordat de strijd tussen Geest en het vlees gestreden en de zege behaald is!”
Het bewustzijn van Gods alheid en van Zijn volmaakte schepping brengt de ware rust. Wanneer wij nederig erkennen, dat wij één zijn met Hem, stelt dit ons in staat, méér Waarheid en Liefde te weerspiegelen.
Wat kan ons beletten altijd weer de volmaakte schepping van God te gedenken en onze medemensen te zien, zó als Christus Jezus hen zag? Niets, want ons oprecht verlangen om steeds meer Gods wezen te begrijpen, zal ons in staat stellen, dit te doen. Laten we dit gedenken heilig houden en voortdurende onze gedachten voorbereiden om verdere zegeningen te ontvangen.

Geen opmerkingen: