dinsdag 25 januari 2011

De stof

Nooit  zal de stof kunnen voorzien in de vaak dringende behoefte van de mensheid aan betere gezondheid en meer kracht en hoe sneller men dit inziet en ophoudt te steunen op een gebroken riet, des te beter. Christian Science leert ons de metafysische reden hiervan inzien. Met andere woorden is die reden, dat de stof een foutief begrip is van het menselijk gemoed. Wanneer de stof als zodanig erkend wordt, d.w.z. wanneer begrepen wordt, dat de stof onwerkelijk is, ziet men, dat het geen zin heeft te denken, dat zij in staat zou zijn het ware leven te onderhouden, gezondheid tot stand te brengen of onze krachten te vernieuwen. Maar als de stof niet werkelijk substantie is, wat is het dan wel? Werkelijke substantie is datgene wat niet verandert, wat in alle eeuwigheid voortduurt; het is Geest, God. De mensen moeten ware, blijvende substantie, dit is Geest, gaan begrijpen en het onbreekbare verband met de mens daarmee in verband gaan zien, willen zij het juiste begrip van gezondheid en van kracht verkrijgen. Als middel tot herstel is er niets, wat met dit begrijpen vergeleken kan worden.
Wat leert Christian Science ons omtrent God, Geest, en omtrent de schepping van Geest, de mens? Zij verklaart, dat God goed is, dat Hij Leven, Liefde, Gemoed is en dat Hij oneindig is. Dit betekent dat er slechts één werkelijke macht is, namelijk God, dat overal Leven en Liefde zijn, dat overal Gemoed is, dat het goede overal is, en dat als gevolg hiervan het vermeende tegenovergestelde van God nergens is. Kortom, door te verklaren, dat God oneindig is, openbaart Christian Science het hoogst belangrijke feit, dat de stof en het kwade onwerkelijk zijn.

Geen opmerkingen: