maandag 31 januari 2011

Bloedverwant

Onze woonplaats is in  God, in Gemoed. Waar de almachtige God, de grote IK BEN, regeert, is geen plaats voor onrechtmatige overheersing. Wanneer erkend wordt, dat God het Beginsel, de enige oorzaak is, kan een geloof aan erfelijkheid van kwade eigenschappen geen bestaan vinden. Kleinzielig verzet van de menselijke wil moet wijken voor de alwetendheid van Gemoed. Wanneer wij in ons denken de overvloed aan hulpbronnen van Geest erkennen en wij deze in ons dagelijks leven benutten, zal het mesmerisch geloof aan begrenzing of beperking verbroken worden. Huichelarij en bedrog worden ontmaskerd en vernietigd door de alles-doordringende werkzaamheid van Waarheid. Zelfs de hevigste haat- en wraakgedachten vervagen tot nietsheid wanneer een lichtstraal opgevangen wordt van de alomtegenwoordige goddelijke Liefde.
God is niet alleen onze Vader-Moeder; Hij is ook “des mensen enige ware bloedverwant op aarde en in de hemel” (Miscellaneous Writings, blz. 151). De zware ketenen van zelfzuchtige familiebanden kunnen de individuele, geestelijke groei soms meer in de weg staan dan openlijke vijandschap dit zou doen. Wanneer iemand gebonden is door een verkeerd begrip van liefde of door haat, zal het helder besef, dat God “des mensen enige ware bloedverwant is” hem ogenblikkelijk vrijmaken.

Geen opmerkingen: