zondag 19 december 2010

Vrijmaken

Jezus heeft gezegd (Joh 8:32): "Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken." Christian Science openbaart deze waarheid; de vrijheid, die zij als vrucht daarvan belooft, wordt ervaren naargelang men haar leringen aanvaardt in het licht van de geopenbaarde wetenschappelijke werkelijkheid. Het is voor een ieder mogelijk en noodzakelijk, zichzelf tot wet te zijn - een verbeterde wet van juist handelen en juist denken; het is voor iedereen mogelijk de bevrijdende waarheid toe te passen, waarvan de Meester gezegd heeft, dat wij die verstaan zullen; en op dit punt is het, dat wij Christian Science, het Godsgeschenk aan de mensheid, nodig hebben en gaan waarderen.
Deze voor iedereen toegankelijke wetenschap, door Mary Baker Eddy uiteengezet in haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift leert ons (blz. 6): "De goddelijke Liefde verbetert en bestuurt de mens."
Het goddelijk Beginsel, Liefde, is wanneer het weerspiegeld en be-leefd wordt, de verbeterende gids, waardoor ieder van ons in het licht van Waarheid de nietsheid van de dwaling kan zien en in staat is stap voor stap het bewustzijn te zuiveren en te verbeteren, overeenkomstig het volmaakte voorbeeld, de Christus-idee.
Door waakzaamheid en ootmoedig gebed zal tenslotte dat "ware bewustzijn" zich vestigen, waarvan Christian Science leert, dat het "alleen kennis draagt van de dingen Gods" (blz. 276) en er is geen andere tegenwoordigheid, want het oneindig Gemoed en Zijn ideeën vormen alle werkelijke zijn.

Geen opmerkingen: