dinsdag 14 december 2010

Verandering

"Wat of waar is het koninkrijk Gods of hemel?" Jezus van Nazareth heeft aangegeven dat er drie zeer bepaalde dingen over het koninkrijk Gods gezegd kunnen worden, nl.: ten eerste, dat het een staat is van zich ontwikkelende werkzaamheid; ten tweede, dat berouw ons doet zien, dat het "nabij gekomen is"; ten derde, dat het niet komt met "uiterlijk gelaat", d.w.z. niet van buitenaf, omdat het, zoals Jezus gezegd heeft "binnen ulieden" is.
In de Evangelien vergeleek Jezus het koninkrijk Gods met het mosterdzaad, dat van een bijna onzichtbaar zaadje tot een boom groeit, die de vogelen des hemels een schuilplaats biedt. Het is gelijk het zuurdesem, dat geleidelijk het gehele deeg doorzuurt. Het is gelijk het zaad, dat ontkiemt en groeit, en de zaaier weet niet hoe. Het is gelijk de verborgen schat, de "parel van grote waarde", welke waard is, dat een mens alles wat hij heeft er voor opoffert.

Uiteindelijk zullen we moeten toegeven dat, waar het koninkrijk der hemelen een staat van gemoed of van bewustzijn is, er een algehele verandering in het menselijk denken en de menselijke idealen zal plaatsvinden, wanneer iemand het koninkrijk Gods begint te erkennen.
Opvallend is het gezegde van de Meester tot Nicodemus: "Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." Wat kan hij anders bedoeld hebben dan een volledige omkering van het denken van een stoffelijke naar een geestelijke basis? Het duidt op een nieuwe kijk op dingen, nieuwe aspiraties, nieuwe inzichten omtrent het verschijnen van de "nieuwe mens". Deze omvorming voltrekt zich niet in één dag, maar het is duidelijk dat zij het doel is, waarnaar de christenwereld altijd te streven heeft. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings (blz. 341): "Zoeken is niet voldoende om de resultaten van Christian Science te gewinnen, gij moet er naar streven en de de overwinning in dit streven wordt bereikt door oprechtheid en ootmoed."

Geen opmerkingen: