maandag 27 december 2010

Overvloed

In Miscellaneous Writings (blz. 307), heeft Mrs. Eddy geschreven: "God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op haar beurt geven deze u uw dagelijkse voorziening." Dit is een ondubbelzinnige verklaring, een bemoedigende verzekering van goddelijke overvloed. God geeft ons inderdaad Zijn ideeën, niet ten dele, maar ten volle en onafgebroken.
Het is niet moeilijk te begrijpen, dat het tegenovergestelde of het omgekeerde van gebrek overvloed is. Gods weerspiegeling kan aan niets gebrek hebben. Paulus noemt: "de vrucht des Geestes ... liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid", enz. Deze eigenschappen zijn substantie en brengen de onuitputtelijke, geestelijke voorziening of goddelijke overvloed tot uitdrukking. Liefde, het goddelijk Beginsel, is de bron van alle ware substantie. Het logisch gevolg van het begrijpen van geestelijke overvloed is, dat wij nooit gebrek zullen hebben aan intelligentie, wijsheid, gezondheid, liefde, aan geestelijke ideeën, wanneer wij ons ieder ogenblik en onophoudelijk bewust zijn van het feit dat wij "leven, ons bewegen en zijn" in de oneindige God, of het goddelijk Gemoed, de overvloedige en enige bron van ware substantie.

Waar Jezus in een gebrek aan het nodige voorzag, deed hij dit steeds overvloedig. Wij zien hem dit doen bij het bruiloftsfeest te Kana, waar hij water in wijn veranderde, aan de kust van de zee van Galilea, toen de discipelen, zijn aanwijzingen volgend, een "menigte der vissen" vingen en toen hij in de woestijn de scharen spijzigde. Onze Meester was, als steeds, bewust van de geestelijke werkelijkheid en van de goddelijke tegenwoordigheid, toen hij sprak: "Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben."

Geen opmerkingen: