zaterdag 4 december 2010

Lessen

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt verschillende malen beschreven, dat boosaardige werkingen van het kwade machteloos gemaakt worden en dat beproevingen daadwerkelijk in zegeningen veranderen, voor degenen die standvastig bij God leiding en bescherming zoeken. 
Elke beproeving, die wij meemaken, elke teleurstelling, elke tegenstand die wij ontmoeten, elke smart, elke pijn, elke teleurstelling, kan voor ons een zegen worden, naarmate wij de dwaling uit onze gedachten verdrijven, en wij, zodra wij zien welke les de goddelijke Liefde ons leren wil, besluiten er ons voordeel mee te doen en dan dit besluit uit te voeren.
Natuurlijk moeten wij waken tegen het geloof, dat onze groei en onze vooruitgang in Christian Science moeten komen door (of als gevolg van) beproevingen en tegenspoeden.
Naarmate wij ijverigheid tonen in onze studie en toepassing van Christian Science zullen we ervaren, dat wij bij de behandeling van onze moeilijkheden en beproevingen steeds meer wakker zijn voor de gelegenheid, ons in die gevallen geboden, tot biddend zelf-inkeer, tot zelf-ontleding en verbetering.
Wij hebben geleerd onvoorwaardelijk te vertrouwen op hetgeen Christian Science leert. Mrs. Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 149, 150): "Vergeet niet, dat gij in geen enkele omstandigheid, hoe ernstig ook, gebracht kunt worden, waar Liefde niet vóór u  geweest is en waar haar tedere lessen u niet wachten. Wanhoop derhalve niet en murmureer niet, want datgene wat zoekt te redden, te genezen en te bevrijden, zal u leiden, zo gij die leiding zoekt."

Geen opmerkingen: