maandag 8 november 2010

Volkomen


De persoonlijke zin redeneert, dat een zwak karakter, een zwak gestel, gevorderde leeftijd, of economische toestanden belemmerend werken en er een hulpeloos menselijk wezen gebukt gaat onder de last, die op zijn schouders rust.
Christian Science werpt een nieuw licht op zulke denkwijzen. Zij laat zien, dat de goddelijke gaven onpartijdig geschonken worden en dat iedereen ‘volkomen’ is als de individuele idee van Gemoed. Zij leert ons hoe wij in ons dagelijks leven de waarheid kunnen demonstreren van Mrs. Eddy’s woorden in Wetenschap in Gezondheid (blz. 519):
“Zo zijn in het universele zijn Gods ideeën volkomen en worden zij voor altijd tot uitdrukking gebracht, want de Wetenschap openbaart de oneindigheid en het vaderschap en moederschap van Liefde.”

Omdat het “universele zijn” volkomen is, moet ook ieders individueel, geestelijk wezen volkomen zijn en “voor altijd tot uitdrukking gebracht”. Niets kan ontbreken aan een ware openbaarwording van God.  Al het goede is voor alle eeuwigheid tot uitdrukking gebracht, een onthouden is er niet. Een gevoel van onvolkomenheid staat dus in verband met het geloof, dat er een tekort is aan juiste uitdrukking. Het geneesmiddel dat dit geloof tegenspreekt, is te vinden in het feit, dat alle ideeën van God volkomen zijn en volledig tot uitdrukking gebracht. Als Christian Scientisten moeten wij ophouden telkens weer zonder na te denken uiting te geven aan het kwade, waarvan we toegeven, dat het een onwaar en voorbijgaand geloof is. Wij moeten de macht van een juiste bevestiging naar waarde schatten.

Allen, die getrouw liefde en vreugde hooghouden in plaats van zelfmedelijden, en heiligheid en leven in plaats van zonde en dood, zullen ondervinden, dat hun eigen van-God-gegeven volkomenheid te voorschijn komt in hun gedachten, hun woorden en daden. Zij laten in alles hun geboorterecht gelden en danken God voor het feit, dat dit steeds sterker tot uitdrukking gebracht wordt. Inzicht en trouw maken deel uit van ’s mensen volkomenheid.

Geen opmerkingen: