donderdag 4 november 2010

Verankerd


Via  tv, pers en andere digitale en sociale media wordt ons verteld dat de oude gang van zaken aan het veranderen is, dat de mensheid zich moet aanpassen, dat er in de veranderende maatschappij morele waarden verdwijnen, dat religieuze onverschilligheid de overhand krijgt, dat staatkundige en economische werelden wankelen. Als dit waar is, dan voorspelt dit niet veel goeds voor de jonge mannen en vrouwen die hun carrière nog moeten gaan opbouwen.

In Christian Science wordt geleerd dat het werkelijke heelal, het heelal van Gods schepping, geestelijk en geheel goed is, door onveranderlijke wetten bestuurd – het ene heelal, waarin al Gods kinderen door Zijn wet in hun rechtmatige werkzaamheid worden gehandhaafd; het ene heelal, waarin vrede, overvloed en veiligheid wonen. Wat doet het er toe, of de Christian Scientist een veranderende stoffelijke wereld om zich heen ziet? Zijn ware denken ligt in de eeuwigheid verankerd en hij kan met de Psalmist zingen:
“Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.” (Ps. 90:2)

De verstandige student in Christian Science  leert dat hij voor leiding en intelligentie niet afhankelijk is van kortzichtige menselijke meningen, maar van goddelijke wijsheid en intuïtief inzicht. Hij geeft daarom niet toe aan de neiging van vrees, want door zijn geestelijk inzicht en gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel bewijst hij dat hij alleen onderworpen is aan de ‘Koning der Koningen en Heere der Heeren.’
Voor al Gods kinderen wordt gezorgd volgens Zijn zegen brengende en onpartijdige wet, en dat in de werkelijkheid van het zijn alle ideeën in het scheppingsplan van Gemoed nuttig en nodig zijn.

Geen opmerkingen: