zaterdag 27 november 2010

Talenten

Dankzij de ontdekking van Christian Science, door Mary Baker Eddy, staan Christian Scientisten niet machteloos tegenover de dagelijkse problemen. Zij hebben ondervonden dat wanneer zij op God zien, op Hem vertrouwen, en leren hem te begrijpen en te aanbidden, de intelligentie aanwezig is, waardoor zij iedere moeilijke situatie, al is die nog zo ingewikkeld, in de hand hebben en die kunnen overwinnen.
God schenkt ons intelligentie om die te gebruiken en op ons rust de plicht, de door God geschonken intelligentie uit te drukken. Dit is de les van de talenten, die Jezus ons geleerd heeft. Hoe hoger het begrip van God, des te hoger worden de eisen gesteld om van deze weerspiegelde intelligentie doelgericht gebruik te maken.
Problemen doen zich voor en toestanden dienen zich aan om zijn vermogen om ze te overwinnen, op de proef te stellen; en deze problemen en toestanden wekken op tot handelen, doen hem krachtiger inspannen om hoger te stijgen in het gebied van de goddelijke intelligentie.
Elke dag weer is de ervaring dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor "een goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 285).
Geen enkel menselijk kwaad is onherstelbaar, geen probleem is zo ingewikkeld of er kan licht in gebracht worden. De goddelijke intelligentie brengt de oplossing. De Scientist wordt nooit teleurgesteld, want God stort de nodige wijsheid in volle overvloed in het bewustzijn van Zijn kinderen uit.

Geen opmerkingen: