vrijdag 12 november 2010

Luisteren

Gebed is communicatie tussen God en Zijn schepping. Wij zijn allemaal kinderen van God, en waarom zouden we niet heel gewoon praten met onze Vader-Moeder God? Misschien doet u dat wel, maar misschien ook niet. Misschien voelt u zich wat beschaamd. Wat moet ik in godsnaam zeggen? Open uw hart, praat met God zoals u zou doen met uw beste vriend, tenslotte gaat het allemaal alleen tussen God en uzelf. U hoeft niets bijzonders te zeggen - of iets intelligents. God verheugt Zich in het feit dat u als het ware bent thuisgekomen.
Hebt u ooit met zoveel overgave kunnen zeggen "God ik luister." Is dat niet waar het om gaat in gebed? Luisteren is voor mij de essentie van gebed. Te luisteren en al je angsten achter je te laten, zodat je kunt horen wat Hij over je te vertellen heeft - dat jij de individuele uitdrukking van God Zelf bent, en dat jij jezelf in Hem herkent.

Geen opmerkingen: