maandag 22 november 2010

Juist denken

In Psalm 19 vers 15 zegt de psalmist: "Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, O Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!" Ootmoedigen van hart verlangen sterk om juist te denken, een verlangen zo te spreken en te handelen, dat zij hun medemensen helpen en niet zullen hinderen. Zij die het kwade denken en doen, schijnen de meeste aandacht op zich te vestigen, maar toch zijn degenen die hun gedachten en hun leven in harmonie willen brengen met de wil van God, de volmaakte wil van God, groter in aantal.


Een van de vele verdiensten van Christian Science voor de mens is om hem de ware aard te leren zien van zijn werkelijke geestelijke identiteit en hem ook te leren juist te denken. Christian Science leert dat de mens de zoon van God is en dat hij als Gods kind, God weerspiegelt, omdat hij het geestelijke vermogen heeft gekregen om alle juiste ideeën te kennen en tot uitdrukking te brengen. God is Gemoed en de mens is de idee van Gemoed. Gemoed en de mens zijn daarom niet van elkaar te scheiden. 

Wanneer iemand weet, dat hij in werkelijkheid altijd één is met Gemoed, is hij in het bezit van een nimmer-falend middel om, in welke moeilijkheid hij zich ook bevindt, zich van de goddelijke hulp te verzekeren, want naarmate hij de waarheid van zijn één-zijn met Gemoed, de onfeilbare goddelijke intelligentie, realiseert, wordt hij bevrijd van het foutieve begrip, dat hij niet in staat zou zijn tot juist denken.
Mrs. Eddy zegt in Pulpit and Press, blz. 3: "Weet dan, dat gij souvereine macht bezit om juist te denken en juist te handelen en dat niets u dit voorrecht kan ontnemen of inbreuk maken kan op Liefde."

Geen opmerkingen: