donderdag 18 november 2010

Goed besluit


Het verlangen om het goede te doen kan alleen uitgevoerd worden, wanneer wij volkomen vertrouwen op het goddelijk Beginsel. Jezus zei: “Ik kan van mijzelven niets doen.” Christian Science leert dat al het goede van God is. Daarom moet men nooit twijfelen aan zijn door God verleende bekwaamheid om een goed besluit ten uitvoer te brengen.

Omdat elk  goed besluit gedachtelijk is, wordt overduidelijk, dat in ieder goed besluit de liefde tot het goede haar oorsprong vindt in een goede bron, in Gemoed. Er is in werkelijkheid slechts één soort goedheid, zoals er ook maar één soort intelligentie is. Intelligentie is goddelijk. De ware intelligentie, die iemand tot uitdrukking brengt, is goddelijke intelligentie. In werkelijkheid bestaat er geen stoffelijke intelligentie en geen goddelijke onwetendheid.

Elk goed besluit dat door iemand genomen wordt, komt onmiddellijk en blijvend onder de bescherming en het bestuur van het goddelijk Gemoed en van de geestelijke macht, want het kan geen andere bescherming hebben en heeft dat ook niet nodig. Wanneer wij dit weten, zien wij dat elk goed besluit uitgevoerd kan worden. Zoals wij lezen in Wetenschap en Gezondheid (blz. 215): “ Al wat door God wordt bestuurd, is nooit een ogenblik verstoken van het licht en de macht van intelligentie en Leven.

Geen opmerkingen: