donderdag 25 november 2010

Bewustzijn

Mary Baker Eddy heeft de Christelijke opdracht om genezing te brengen volvoert en een aantal van deze genezingen zijn beschreven in haar werken.
Welke waren de gedachtelijke en geestelijke factoren, die tot Mrs. Eddy's succes als practitioner bijgedragen hebben? Wat deze vraag betreft kunnen wij alleen gevolgtrekkingen maken uit haar woorden en werken. Blijkbaar was een van die factoren haar absoluut vertrouwen, dat Christian Science een goddelijke openbaring was. Om deze reden en uit ondervinding wist zij met volkomen zekerheid, dat de grondideeën er van konden worden gedemonstreerd. Een andere factor was, dat haar begrip van zulke ideeën klaar en helder was. Een derde belangrijke factor was, dat Mrs. Eddy liefdevol was. Zij smachtte er naar goed te doen. Daarbij was zij er zeker van, dat God goddelijke Liefde is, en dat Zijn wet of voorziening altijd in elke nood voorziet. Eens schreef zij: "Het bewustzijn, dat God Liefde is, geeft den mens een macht, die van onzegbare hulp is" (Message to The Mother Church for 1902, blz. 8 en 9).

Geen opmerkingen: