zaterdag 6 november 2010

Beschermd


Iedereen die Christian Science beoefent, hoort ervan overtuigd te zijn dat Christian Science niet alleen een exacte Wetenschap is die op grondwetten berust en door onveranderlijke regels wordt bestuurd, maar een goddelijke openbaring, die door het geestelijke waarnemingsvermogen wordt aanschouwd. Een steeds groter wordende belangstelling voor geestelijke ontplooiing, gepaard met ijver en rechtschapen gemoed, zijn in de leerling noodzakelijk en wij behoren allen leerlingen te zijn. Mrs. Eddy spreekt van de genezingsmacht van de discipelen, als ‘het gevolg van hun aangekweekt geestelijk begrip van de goddelijke Wetenschap, die hun Meester demonstreerde door de genezing van zieken en zondaars” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 271).
Het is opmerkelijk dat zij het woord “aangekweekt” gebruikt, want “kweken” betekent “door zorg, inspanning of studie verbeteren, koesteren”.

De Godheid omvat de mensheid en het is voor de mensheid een noodzaak de grote goedheid die de mens voor altijd in de oneindigheid van Liefde omsloten houdt, beschermd tegen alle leed, in het hart te voelen.
Wij moeten even wakker zijn voor de tegenwoordigheid van Liefde als Jesaja was, toen hij de belofte uitsprak “Want bergen zullen wijken, en heuvels wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.  . . . Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen.” (Jes. 54:10, 14)

Geen opmerkingen: