dinsdag 26 oktober 2010

Werk


Als wij het leven van Jezus bestuderen, zoals dat in de vier Evangeliën wordt beschreven, komen wij onder de indruk van het feit, dat de vestiging van de ware heerschappij hem bezig hield, de heerschappij van het goddelijk Beginsel. Hij begreep de niet te weerhouden Waarheid en dat inzicht paste hij zorgvuldig toe op de vestiging  van het koninkrijk der hemelen op aarde.

Hij kon met overtuiging zeggen: “Ziet toe, wordt niet verschrikt”. Zijn streven was er op gericht, het sluimerende bewustzijn wakker te schudden voor de erkenning, dat de nu aanwezige en nooit eindigende heerschappij van het goddelijk Beginsel, de enige werkelijke heerschappij is. En Christian Scientisten hebben het grote voorrecht, deze ware heerschappij te helpen vestigen, in overeenstemming met de woorden en werken van Christus Jezus. Wij lezen niet, dat Jezus rondging en de misbruiken van het Romeinse Rijk besprak of de onrechtvaardigheden betreurde, die de mensen bij de uitvoering van de wet begingen. 
Zijn werk was, gehoorzaamheid aan de wet van God te gronden en aan de mensheid te bewijzen, dat de valse wet en de valse profeten tot zwijgen worden gebracht, als Gods wet wordt begrepen, zoals in de muziek de tonen van de ware harmonie de tegengestelde wanklanken oplost.

Christian Science brengt in het menselijk leven de gezonde en mooie eigenschappen van mensenliefde, goede wil, onzelfzuchtigheid en rechtvaardigheid aan het licht; het stelt de mensen in staat, deze grootse eigenschappen lief te hebben en zowel in belangrijke, als in de kleine gebeurtenissen van hun leven toe te passen.

Geen opmerkingen: