dinsdag 26 oktober 2010

Verlangen


Disharmonie en alle toestanden en omstandigheden van het sterfelijk bestaan, worden alleen overwonnen door het begrijpen, dat verkeerd denken niet voorkomt in volmaaktheid. Omdat de onvolmaakte gedachten onbekend zijn aan God, die de volmaakte Geest is.

Waar het verlangen van de Christian Scientist in de eerst plaats naar uit moet gaan, is “dat Gemoed te bezitten, hetwelk ook in Christus Jezus was”, en de Gulden Regel te gehoorzamen.
De vurige wens van de scientist gaat uit naar geestelijk begrijpen, naar het geestelijk bewustzijn, dat de hemel op aarde openbaart. De wondervolle belofte in Lukas gegeven, spreekt de vervulling uit van dit verlangen: “Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.”

Elke aardse pelgrim moet in zijn gedachte een vooraanstaande plaats geven aan het verlangen om het bevel van onze Meester te gehoorzamen en “eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid” te zoeken.
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en andere door Christian Science geautoriseerde literatuur biedt eenieder de mogelijkheid, het door God verleende, geestelijke bewustzijn te bestuderen, dat ons in staat stelt te bidden: “Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Geen opmerkingen: