dinsdag 12 oktober 2010

Het nu


In The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 12) verklaart Mrs. Eddy:
“Wij hebben geen verleden en geen toekomst, wij bezitten alleen het nu. Gaat het betrouwbare nu, bij spreken of handelen achteloos verloren, dan keert het niet weer terug.”
Is het wel 'verleden' als de Scientist het een plaats geeft in zijn tegenwoordig denken?
Berouw en verbetering zijn zeer zeker nodig en men komt langs wetenschappelijke weg tot beide door de eeuwigheid van het goede te erkennen, waarvan Gods beeld zonder ophouden getuigt. Het kwaad heeft in werkelijkheid geen geschiedenis.
Te geloven dat er inderdaad ooit kwaad in het verleden is geweest, is geen teken van volkomen trouw aan de eeuwigheid van het goede. Het is geen wetenschappelijke levenshouding. In het oneindige Gemoed zijn er geen loketjes voor sombere, verzegelde of onverzegelde herinneringen. In de eeuwige Liefde kent men geen vrees of vijandschap. In het eeuwige goede is er geen tijdelijk kwaad. In het goddelijk Beginsel bestaat er geen verkeerd begrip, dat goed gemaakt moet worden. In het volmaakte Gemoed is geen enkel dwaalgeloof. Bovendien is de mens naar Gods beeld nooit onbewust van zijn erfdeel gemaakt en heeft hij dit nooit kunnen vergeten. Zijn geestelijke zinnen onderscheiden het eeuwige goede. Deze bovenzinlijke feiten zijn praktisch voor ons naarmate wij ze in ons denken opnemen en ons verlangend overgeven aan de hervormende macht van het Gemoed.

Geen opmerkingen: