zaterdag 30 oktober 2010

Het goede


Het ‘goede’ is er “van den beginne”, daarom is ook geloof in het goede er “van den beginne”. Het kan nooit in kwaad verkeren of verkeerd worden geleid, want waar geloofsvertrouwen kent alleen datgene wat waar is.
Geloof in de alwerkzaamheid van het goede is een geestelijke eigenschap. Jezus had deze eigenschap zeer lief. Hij zei tot zijn discipelen: “Hebt geloof op God” en “Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, … indien gij deze berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen, het zoude geschieden.”  (Matt. 21: 21) Dit was duidelijk een waarschuwing van Jezus tegen twijfel.

Christian Science zegt tot ieder van ons: “Waar is uw geloof?” En het geeft het juiste antwoord: Geloof is in het goede verankerd. Geloof schaart zich aan de zijde van het éne leven, de éne gezondheid, gerechtigheid en liefde. Geloof is een machtig zoeklicht dat de macht van het goede opspoort; dat reeds een belofte ziet, wanneer de beperkte zin nog wanhoop vindt; dat de overwinning ziet, wanneer de twijfel voor een nederlaag vreest. Geloof brengt die eigenschap, idee of gedachte aan het licht die we nodig hebben om de oplossing van elk probleem te voltooien. Het is een eigenschap, die over het hele pad van het ware denken zijn licht werpt. De lamp van het geloof verbant de nacht van de twijfel. Licht is macht en Christian Scientisten zijn lichtdragers.

“Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis.”  (1Thess. 5:5) De weg omhoog met geloofsvertrouwen gevolgd, leidt tot geestelijk begrijpen. Wat betekent de weg omhoog anders, dan dat men over de nietsheid van het kwaad heen komt, met een onblusbaar geloof in de alheid van het goede?

Geen opmerkingen: