zondag 17 oktober 2010

Gedachten


Op blz. 10 van The People’s idea of God lezen wij het volgende: “Wij hebben ons lichaam in ons bezit en maken het harmonisch of onharmonisch overeenkomstig de gedachtebeelden die er zich op afspiegelen.” Dit duidt erop dat ons lichaam beheerst wordt door ons denken. Het stoffelijk lichaam kan uit zichzelf niet lijden, niet ziek, onharmonisch, misvormd, werkeloos of onvolmaakt zijn. Wanneer zulke toestanden zich schijnbaar voordoen, ligt het geneesmiddel in het verbeteren van onze gedachten en het uitwissen van de verkeerde beelden die zich op het lichaam afspiegelen. *

Bezorgdheid, tobberij, ontmoediging, vrees, ongeduld, prikkelbaarheid, wrok, wraak, haat, oneerlijkheid, zinnelijkheid en hebzucht zijn sombere beelden van het “bedenken des vleses”, die zo wij ze binnenlaten, ons denken zullen verwarren. Verkeerde gedachten kunnen zich op het lichaam uiten als pijn, ziekte, en disharmonie. Daarom is het belangrijk dat wij over ons denken waken en dat we goede, liefdevolle, blije, zuivere en mooie gedachten koesteren. Wanneer Christus, Waarheid, met ons is, worden wij geleid, beschermd en bestuurd bij al wat we doen. Als wij dan “in de dingen” van onze Vader zijn, worden wij in staat gesteld hulp, succes en zegening te brengen aan iedereen met wie we in aanraking komen.

Christian Science maakt de geestelijke wet voor allen bereikbaar en stelt een ieder in staat zijn rechtmatig erfdeel van gezondheid, harmonie, geluk, vrijheid, heerschappij, volmaaktheid en onsterfelijkheid tot uitdrukking te brengen.

* (To change the picture you must change the thought that produces the picture.)

Geen opmerkingen: