zaterdag 16 oktober 2010

Afhankelijk


God is de bron van al het goede, van voorziening en leven. Mrs. Eddy zegt in Terugblik en Inblik, blz. 28: “Ons vertrouwen op stoffelijke dingen moet omgezet worden in een waarnemen van en zich verlaten op geestelijke dingen.”

Hoe vaak voelt iemand zich verantwoordelijk voor een ander! Wanneer je de problemen tegen het licht van Christian Science opnieuw overdenkt, dan zul je zien dat er alleen een “veronderstelling” in ere is gehouden – dat je verantwoordelijk bent voor anderen terwijl al die tijd Liefde ervoor verantwoordelijk was om voor hen en allen zorg te dragen.
Het is een opluchting te weten, dat goddelijke Liefde voor allen verantwoordelijk is en dat wij dus onze lasten aan de voeten van Liefde neerleggen en ‘een danklied’ mogen aanheffen. Liefde doet alle dingen volmaakt, oneindig beter dan tobbende, menselijke gedachte ooit zou kunnen hopen of verwachten het te doen.

Wanneer de sterfelijke protesten van vrees en twijfel tot zwijgen zijn gebracht, wordt de stem van de liefdevolle Vader-Moeder God gehoord, die tot Zijn kroost zegt: “Heden heb ik u gegenereerd.” De bemoediging die in deze verzekering ligt, richt de gebogenen op tot het besef, dat hun plaats in het Koninkrijk des Vaders is. Begrijpen dat al Gods kinderen of ideeën alleen afhankelijk zijn van God en beseffen dat iedere idee een begrip van bestendigheid, van onvergankelijke substantie en van het onveranderlijke zijn bezit, waarin geen achteruitgang of schommeling is, wordt ervaren in het dagelijks leven.
De geestelijke zin die iets van deze werkelijkheid ziet, staat onwrikbaar en wijkt niet voor ogenschijnlijkheid van de zogenaamde stoffelijke zinnen. De mens is zich hier en nu bewust, dat geestelijk in zijn levensonderhoud genoegzaam is voorzien, want hij is “in alle eeuwigheid identiek met datgene wat in het eeuwig Gemoed woont.”

Geen opmerkingen: