zaterdag 11 september 2010

Immanuel

Het werk van een practitioner in Christian Science is niet een patiënt gezondheid aan te praten, maar om door gebed het licht van de Christus op de menselijke situatie te werpen zodat hij daar doorheen in de werkelijkheid kan zien. Evenals in Bijbelse tijden is de communicatie van de waarheid van God naar de mens. Gebed - en dat geldt voor alle tijden - is het contactpunt, het punt waarop wij onze gedachten open stellen voor Gods openbaring van Zichzelf; en het gevolg is genezing.
Het heeft niets te maken met gedachten manipulatie of het vol verwachting vasthouden van goede gedachten. Het is Immanuel. God met ons.

Jezus heeft zijn volgelingen door het wonder van zijn magnifieke leer helder inzicht gegeven in de wijzen van denken die natuurlijkerwijze leiden naar gezondheid en harmonie. Maar hij heeft geen formules gegeven of gedachtelijke manusjes-van-alles voor bepaalde situaties. Het grote verschil met Christian Science en andere gedachtelijke systemen is dit; Christian Science is de wet van God. Haar genezingsmethode is de toepassing van de goddelijke wet. Het is niet de werking van het ene menselijke gemoed op het andere om te hypnotiseren, te manipuleren of te domineren. Evenmin is het een vorm van zelfsuggestie.

Christian Science roept niet op dat men zich achter een vreemd vaandel schaart. Zij stelt geen onbekend utopia in het vooruitzicht, biedt geen speciale techniek aan voor acute genezing, voor rijkdom of materialistisch succes. Wat zij aan te bieden heeft is oorspronkelijk Christendom, het Christendom van Jezus. Zij biedt een doelgericht leven vol liefde en geestelijke macht. Zij laat ons een glimp zien van de uiteindelijke heerlijkheid en glorie - de mens en het heelal samengehouden in de wet van God.

Geen opmerkingen: