dinsdag 24 augustus 2010

Paulus


Zonder enige twijfel is Liefde de grootste macht om verandering in de wereld teweeg brengen. Het is een aangrijpende uiteenzetting van 1 Korinthe 13, Paulus’ evocatieve analyse van de Liefde, die ieder hart ontroert.

“De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid maar zij verblijdt zich in waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer.”

Dit was een samenvatting van Paulus, die van een ongemene grootheid getuigde, nadat hij zelf zo’n totale transformatie had ondergaan, van ‘dreiging en moord’ blazende tegen de Christenen tot een leven volkomen gewijd aan het vestigen en verbreiden van het Christendom over de toen bekende wereld.

Geen opmerkingen: