dinsdag 31 augustus 2010

Missie


Christelijke wetenschappers beroemen zich er niet op dat zij ook maar het niveau benaderen van de Meester Christen. Maar wij weten dat strikte gehoorzaamheid aan wat Jezus ons leerde en standvastige toepassing van de Wetenschap van het Christendom elke soort ziekte kan genezen en iedere vorm van menselijke nood kan lenigen. Wat we geestelijk begrijpen kunnen we in de menselijke ervaring bewijzen. De Christelijke Wetenschap is echter niet alleen maar een alternatieve geneeswijze. Haar missie is niet een soort menselijk welbehagen te garanderen, maar de mensheid attent te maken op de mogelijkheid, hier en nu, tot verlossing van stoffelijke beperkingen en zonde – van alles wat ons van God gescheiden lijkt te houden. Deze missie van de Christelijke Wetenschap is de vrijmaking van de mensheid. De mens, hervormd en helder doordrongen van zijn eeuwig wezen, is zich Gods tegenwoordigheid bewust – en net als Mozes kan hij tot God spreken als een man spreekt met zijn vriend.
Christian Science laat ons een glimp zien van de uiteindelijke heerlijkheid en glorie – de mens en het heelal samengehouden in de wet van God.

Geen opmerkingen: