donderdag 5 augustus 2010

Dingen zijn gedachten

Wat zijn jouw ervaringen of overdenkingen bij de dagelijkse dingen om je heen zoals een auto, of een jas; een vriend of een vijand. Hoe is de ervaring van deze dingen in je bewustzijn gekomen? Was het gedachte of was het stof?

Kan er iets bestaan zonder het bewustzijn? Is alle persoonlijke ervaring geheel en al gedachtelijk is de vraag die hier beantwoord moet worden.

“Een beeld van  de sterfelijke gedachte, op het netvlies weerspiegeld, is alles wat het oog waarneemt. De stof kan niet zien, voelen, voelen, horen, proeven of ruiken.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 479.) Mrs Eddy geeft in twee korte volzinnen antwoord op de verwarrende raadsels van menselijke ervaring.
Niemand kan redelijkerwijs beweren dat de stof, zien, voelen, horen, proeven of ruiken kan, want stof is willoos en niet-intelligent.
Op het netvlies van het zogenaamde sterfelijke gemoed, of het menselijk bewustzijn, worden dus indrukken van lichamelijke zinnen gemaakt en zelfs dit is een waan. Met andere woorden: dingen zijn gedachten, die alleen door het bewustzijn herkend kunnen worden en wel als veruiterlijkte gedachten.

Alle gewaarwordingen kunnen alleen door het bewustzijn of de gedachtestaat waargenomen worden. Een gedachtestaat kan alleen gedachten ervaren, nooit dingen. Daarom is zowel dat, wat waarneemt als dat wat waargenomen wordt, gedachtelijk, maar nooit iets wat stof genoemd wordt en wat buiten de gedachte valt.
Christian Science eist biddende waakzaamheid in onze persoonlijke gedachtegang. Het is niet een systeem van verlangend denken. Voorwerpen of ervaringen, die het gevolg zijn van stoffelijk begrip van leven, substantie en intelligentie moeten vervangen worden door eeuwige geestelijke ideeën. 

Geen opmerkingen: