donderdag 15 juli 2010

Verlichting van pijn


Wanneer wij door angst voor dwaling weg lopen staat dat gelijk aan het slikken van een pil voor verlichting van pijn; deze handeling geeft slechts tijdelijk verzachting van lijden.
Het eist moed om zich te onderwerpen aan blijkbare onrechtvaardigheid en de andere wang te bieden; haat en disharmonie te zien verdwijnen in de alheid der Liefde is echter een beloning die zeer de moeite waard is.
Het streven om het geloof aan persoonlijke zin te boven komen is een worsteling, maar alleszins loont dit de moeite want totale vernietiging van de persoonlijke zin is het doel. De persoonlijke zin stopt dan met voor zichzelf te pleiten, waardoor de weg vrij komt voor het binnenstromen van Gods liefde en vrede. Daarmee stijgen we hoger op de ladder van het zijn.

In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz 223,224): “De gedachtepijl, van eens anders boog op ons gemikt, is feitelijk onschadelijk, tenzij onze eigen gedachte die pijl met een weerhaak voorziet. Onze trots is het, die eens anders kritiek doet knagen, onze eigenzinnigheid, die eens anders daad ergerlijk maakt, onze eigenliefde, die zich over eens anders aanmatiging beledigd gevoelt.”

Hoe ingewikkeld het probleem ook is en om het even om hoeveel personen het betreft, het kan altijd worden opgelost vanuit het standpunt van ons eigen bewustzijn, door met geestelijke visie vast te houden aan de ware idee van God en de mens.

Geen opmerkingen: