zondag 25 juli 2010

Christelijk genezen


Afgaande op wat daarover bekend is, kan sterk betwijfeld worden of Jezus gedurende zijn werk in de openbaarheid ooit verder gereisd heeft dan 150 kilmeter van zijn woonplaats, maar zijn ideeën, die hij uitsprak, gaan nog steeds ononderbroken de gehele aarde rond.
Zij hebben de gedachten en de ervaringen van mensen meer dan twee duizend jaar lang bezig gehouden en onpartijdig zegen gebracht, zoals regen neervalt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Eeuwenlang heeft de wereld geloofd, dat het genezingswerk beperkt was tot een klein aantal mensen in een lang vervlogen tijdperk, maar Mrs. Eddy heeft geopenbaard, dat wij allen priesters zijn naar de ordening van de vergeestelijkte mens, die als aangeboren eigenschap en natuurlijk gevolg van het uitdrukking geven, het geestelijk inzicht, het begrijpen en het vermogen tot Christelijk genezen bezit. Mrs. Eddy zet dit vraagstuk op ondubbelzinnige wijze uiteen op blz. 55 van haar leerboek, waar zij schrijft: “Voor het wederverschijnen van de goddelijke genezing is het altijd de juiste tijd en ieder, die zijn aardse al op het altaar van de goddelijke Wetenschap legt, drinkt nu van de beker van Christus en wordt toegerust met de geest en de macht van het Christelijk genezen.”


Geen opmerkingen: