zondag 27 juni 2010

Vraag van de week

De World Cup wordt gadegeslagen door miljoenen, Wimbledon tennis is in volle gang, de LA Lakers hebben net het NBA kampioenschap gewonnen in de VS, en haar honkbal seizoen. Heeft u genezingen en biddende ideeën aangaande sport om te delen?

donderdag 24 juni 2010

Upcoming chat, July 6, 2010

Safety from violence - with John Tyler, C.S.B.

John Tyler, C.S.B.
Tuesday, July 6, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
From random, violent attacks, such as the one that killed 12 innocent people in Northern England earlier this year to crimes like robbery, assault, and rape, all of us long to be safe. The Bible offers much guidance in how to escape violence and also how to overcome it. "The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear?" asks the Psalmist (Ps. 27:1). Can such trust in God translate into modern times and help to free us from fear and give us confidence if we should find ourselves in trouble? For healing answers, bring your concerns and your insights to this live chat with an experienced Christian Science healer.
About John Tyler: John Tyler lives in Pittsburgh, Pennsylvania, where he works as a Christian Science practitioner and teacher.

dinsdag 22 juni 2010

Vraag van de week

Dit is een periode waarin veel kinderen zich voorbereiden op zomerkamp-dagen. Wat wilt u hierover met hen delen gezien uw eigen ervaring of vanuit gebed over het een tijdje van huis weg zijn?

zaterdag 19 juni 2010

Zoonschap

Een van de pittige gezegden van Jezus, zo vol betekenis en belofte, luidt: "Niemand kent den Zoon dan de Vader". In Wetenschap en Gezondheid blz. 594, wordt in de verklarende woordenlijst het begrip zoon omschreven met "de zoon van God, de Messias of Christus".
Omdat  de individuele mens altijd "met Christus verborgen in God" is, sluit Jezus' gezegde de betekenis in, dat geen stoffelijk denkend persoon uw ware individualiteit of de mijne kan kennen, omdat deze Gods zoon is en alleen de Vader de zoon kent.
Soms zijn mensen bang voor wat anderen zullen denken. Zij zijn bang voor hen, die wellicht vol haat en jaloezie, boze bedoelingen hebben of vitterig zijn. Er bestaat geen grond voor zulke angst. Geen stoffelijk gezinde persoon kan met mogelijkheid uw ware zelfheid, of de mijne kennen, begrijpen of waarnemen. Het ware wezen van u en mij bestaat uit de substantie van Geest, waar de stoffelijke gedachte geen kennis van kan dragen.
Onze worsteling heeft gewoonlijk plaats met het door ons aangekweekte geloof, dat het kwaad middelen bezit waardoor, en personen waarop het werkt. Alle dergelijke denkbeelden zijn de uitwerking van het sterfelijk gemoed en zijn even substantieloos, levenloos en machteloos als het sterfelijk gemoed zelf. God alleen is werkzaam en beïnvloedt, beheerst en bestuurt Zijn kinderen met ongewraakte en onbetwistbare macht.

maandag 14 juni 2010

Upcoming chat, June 22, 2010

What is true manhood?

David Stevens, C.S.B.
Tuesday, June 22, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Stop and think about a man who's had an extraordinary influence on your life, and a father, a spouse, a son, or a friend might come to mind. On the other hand, men are often seen and portrayed as the perpetrators of violence—as abusers, bullies, and the like. There are so many models throughout history of true, pure manhood. Among them, Bible figures stand out, particularly Jesus. He provided a clear roadmap through his teachings and healings for today's man. In fact, we can all—both men and women—benefit from a clearer understanding of true manhood. Join this chat to explore the possibilities.
About Dave Stevens: For the past 15 years, Dave has been based in Petaluma, California, where he works as a Christian Science practitioner and teacher, is active in interfaith work, and serves on the boards of non-profit organizations. As a high school Biology teacher, athletic coach, college counselor, and college dean, he utilized the ideas of Mary Baker Eddy’s Science and Health with Key to the Scriptures to help bring out the capabilities of students. A spiritual perspective about humanity’s potential has grounded his approach to coaching community youth, and high school and college athletics, and was instrumental in leading him to a career in spiritual healing.

zondag 13 juni 2010

Vraag van de week


(As Father's Day approaches, can you share how you've thought and prayed about models of true fatherhood?)


maandag 7 juni 2010

Vraag van de week

Hoe vraagt u biddend om een oplossing voor de nog steeds niet gestopte olieramp in de Golf van Mexico?vrijdag 4 juni 2010

Upcoming chat: 8 Juni 2010


Val Kilmer’s Mark Twain and Mary Baker Eddy—a film in the making

Val Kilmer and Mike Davis
Tuesday, June 8, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
As the leader of a religious movement that inspired hundreds of thousands of followers, Mary Baker Eddy broke through many of the boundaries women faced in the 19th century. As a humorist and novelist, Mark Twain transcended his humble Southern upbringing and became known the world over. Both were writers and thinkers. Both were followed by journalists. And they knew each other. He was fascinated by her success and intelligence, so much so that he wrote a book about her. She took notice when he wrote and talked about her. Whether you’re interested in both or just one of these great American figures, join this chat to learn how actor and filmmaker Val Kilmer plans to portray their intersecting lives and shed light on their significant achievements. Mary Baker Eddy Library researcher, Mike Davis, who’s provided historical background for the film, will join Val to answer your questions.
About Val Kilmer: Actor Val Kilmer, a lifelong Christian Scientist, is well-known in the movie industry. A graduate of The Julliard School, his long list of credits include roles in Top Gun, Willow, Batman Forever, Thunderheart and The Ghost in the Darkness. He received critical acclaim for his break-out role as Jim Morrison in Oliver Stone’s The Doors. Many will also know him as the voice behind Moses in DreamWorks animated feature The Prince of Egypt. Val will be playing the part of Mark Twain in this current film project and has spent the last seven years doing extensive research on the lives of Twain and Eddy in order to write the script and prepare for his role. To find out more about his film project, go to www.twaineddyfilm.com
About Mike Davis: Mike Davis, a native of Ohio, has a Master’s degree in Library Science from San Jose State University. He has a long-standing interest in the history of Mary Baker Eddy and the Christian Science movement, and has worked in the archives now housed in The Mary Baker Eddy Library for about 25 years. Mike has also written articles for the Christian Science periodicals.

woensdag 2 juni 2010

Plicht


Onze plicht jegens de mensheid - “Alertness to duty”*

Net als alle dwaling, is de gedachte van verspilling van olie op de onderwater "site" slechts een symptoom van een dieper liggende en onopgeloste situatie. Alle aandacht richten op een lekkende oliebron (sluiter) is een andere kunstgreep van dwaling om met trucs onze aandacht af te leiden van de echte problemen van tekortkoming, (tekort aan controle, energie, natuurlijke hulpbronnen, enz.) en van onze groeiende afhankelijkheid van technologie om materiaal te herstellen waarmee het gemaakt is. We moeten Gods bestuur inroepen hier en nu.
Ons collectief spirituele 'inzicht' zorgt ervoor dat de olie "op zijn eigen site", in haar rechtmatige plaats blijft, niet buiten de "site" en in het sterfelijk gemoed. God gaf de mens heerschappij over de aarde en de wateren onder de aarde, om alles op zijn rechtmatige plaats te houden en met het juiste doel. De demonstratie daarvan is onze taak, collectief. Laten we beginnen met het verzamelen van de olie in ons eigen denken om het in het juiste kanaal te laten vloeien.**

*Kerkhandleiding 42:4 Waakzaamheid en plichtsbetrachting. Par. 6.
Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke inblazingen en zich niet er toe te laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen. Naar zijn werken zal hij geoordeeld –en gerechtvaardigd of veroordeeld- worden.
**W&G 506:19 Geest, God, vergadert ongevormde gedachten in hun juiste banen en brengt deze gedachten tot ontvouwing, zoals Hij de kelk van een heilige bedoeling doet opengaan, opdat de bedoeling zichtbaar wordt.

dinsdag 1 juni 2010

Photo of the dayDe Christians Science Monitor publiceert dagelijks foto's, die nieuwswaarde hebben of bijzonder zijn.