donderdag 8 april 2010

Werkelijke

Ware geluk is duurzaam. Het is levend en stelt nooit teleur. Het is werkelijk. Mary Baker Eddy zag dit in. Zij schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 298): "Wanneer het werkelijke zal zijn bereikt, dat door de Wetenschap wordt aangekondigd, zal vreugde geen vrees meer kennen en hoop geen bedrog."
Wanneer we het goede tot uitdrukking brengen dat God is, het goede dat geestelijk en eeuwig is, wanneer we liefdevol, intelligent en beheerst zijn, dan ervaren we het werkelijk duurzame goede. We blijven ons gelukkig en tevreden voelen. Dit goede stelt ons niet teleur. Het wordt niet gevolgd door narigheid of ziekte - is niet vermengd met verdriet, schuldgevoelens, angst of schaamte. Het brengt niet aan de één wat goeds en aan de ander ellende. Het is altijd goed en brengt alleen goed voort.

Geen opmerkingen: