donderdag 22 april 2010

Toets

Mrs. Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 132): "De Christian Scientist weet, dat het geestelijk geloof en begrijpen hier door de wateren van Meríba gaan - bittere wateren; maar hij weet ook, dat zij zich inschepen voor de oneindigheid en geankerd zijn in almacht."
Ongetwijfeld wordt ons geloof op de proef gesteld en ons begrijpen getoetst. Soms vraag je je af: Hoe moet ik over mijn moeilijkheid denken, als deze zich niet schijnt op te lossen op de wijze waarop ik gehoopt had? Ik heb er voor gebeden, maar de omstandigheden schijnen nog steeds onharmonisch te zijn.
Zetten wij in zo'n geval de menselijke wil opzij? Breken wij met de algemene gewoonte aan te geven hoe de genezing moet plaatsvinden? Indien de dingen niet precies gaan, zoals je zou wensen, zie de toestand onder ogen en probeer of er soms in dat wat er plaatsvindt, een teken van wijsheid te vinden is. Wij kunnen zeker zijn van de oplossing van ons probleem, indien geduld, ootmoed, wijsheid, geloofsvertrouwen en liefde aan de dag worden gelegd.
Wanneer we een probleem in menselijke relaties uitwerken, moeten we ervoor zorgen, dat wij niet de mening koesteren, dat wij het slachtoffer van omstandigheden zijn. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet. Niet de individualiteit van het ware menszijn wordt op de proef gesteld, maar wèl ons geloof in en ons begrijpen van de ware individualiteit.

Geen opmerkingen: