woensdag 28 april 2010

Spanning

De mens heeft in werkelijkheid geen Gemoed, gescheiden van God. Het sterfelijk gemoed en al zijn gedachten en toestanden zijn louter bedrog, een leugen, een vals denkbeeld omtrent de mens. Wanneer we dit grote geestelijke feit van het ene Gemoed door gebed begrijpen en toepassen verschaft het ons heerschappij over ziekte.
Ongeacht of we nu directeur zijn, of huisvrouw, of kunstenaar, ingenieur, minister, student, maatschappelijk werkster of wat dan ook, we hebben allemaal wel eens op bepaalde tijden met spanningen te maken gehad als gevolg van problemen met andere mensen. Maar wat is de achtergrond van deze problemen? In wezen ontstaan al deze vormen van mentale spanning vanuit dezelfde algemene veronderstelling, dat de mens een gemoed heeft, gescheiden van God. Al deze spanningen worden teweeg gebracht door dualistisch te aanvaarden dat er een goddelijk Gemoed bestaat, zowel als een sterfelijk gemoed en dat beide werkelijk zijn. We worden mentale spanningen de baas als we ophouden met dit dualistisch geloof aan een sterfelijk en een onsterfelijk gemoed en in plaats daarvan begrijpen dat het goddelijk Gemoed de enige oorsprong is van onze gedachten en ideeën. Dan wordt het mogelijk, problemen van spanning en van andere aard te overwinnen.

Geen opmerkingen: