donderdag 1 april 2010

Overwinning

De kruisiging van Christus Jezus en zijn opstanding zijn twee van de gewichtigste gebeurtenissen in de annalen van het mensdom. Het ene was de samenvatting van al wat laag en onwaardig is in de menselijke natuur. Het andere was de kern van al wat edel is en het kenmerk van overwinning draagt. Toch waren deze twee ervaringen zo nauw met elkaar verbonden, dat men zou kunnen zeggen, dat de kruisiging het voorspel was tot de opstanding.
Wanneer vond de opstanding van onze Meester plaats? Op de mooie ochtend na de Sabbath, toen hij het eerst gezien werd door Maria Magdalena? Neen. Dat was het moment, waarop de opstanding voor anderen zichtbaar werd. Maar Jezus' opstanding kwam, niet in de glans van de open tuin, maar in de duisternis van een verzegeld graf. Zij kwam toen ieder ander dacht dat Jezus dood was en nooit weer zou worden gezien. In de stilte van het graf verwierf onze Meester de meest verheven overwinning, die ooit werd behaald.
Bedenk dat wanneer onze eigen ondervindingen niet veelbelovend of zelfs volslagen hopeloos schijnen, onze wonderbaarlijkste overwinning kan voortkomen uit onze bitterste beproeving. Menige strijd wordt gewonnen juist als hij op zijn hevigst schijnt te zijn.


Geen opmerkingen: