woensdag 7 april 2010

Onsterfelijkheid

Over het algemeen denkt men dat onsterfelijkheid betekent een leven dat begint en dan nooit meer ophoudt - een eindeloos stoffelijk leven. Maar een stoffelijk leven is een sterfelijk leven. Vanaf het ogenblik van de geboorte begint het al de weg naar de dood af te leggen. Dit is niet het werkelijke leven, het leven dat geheel goed en geestelijk is en dat voor altijd en eeuwig voortduurt. Werkelijk leven wordt niet in de stof gevonden, evenmin als intelligentie in de hersenen.
Leven, werkelijk leven, is datgene wat is, nu en voor altijd. En het leven van de mens, de ware mens, is de individuele uitdrukking van dit oneindige, goddelijke Leven, God. De mens is dus niet iets waardoor Leven tot uitdrukking gebracht wordt; de mens is die uitdrukking zelf. Christus Jezus zei: "En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt" (Joh. 17:3).

Geen opmerkingen: