dinsdag 6 april 2010

Heiligheid

Door alleen goede gedachten te koesteren en te uiten zullen wij het bewijs van heiligheid en volmaaktheid geven. Heiligheid is geen vage en onbereikbare eigenschap; zij is een kenmerk van God, een machtige en genezende kracht, wanneer zij begrepen en toegepast wordt. Paulus de Apostel erkende, dat deze eigenschap onmisbaar was, wilde men God begrijpen en in zijn brief aan de Hebreeƫrs vestigde hij er de aandacht op: "Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal."
God te aanbidden "in de heerlijkheid des heiligdoms" betekent het menselijk bewustzijn zo te zuiveren dat de mens gezien kan worden als de volkomen gelijkenis van zijn Schepper.
Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings (bld. 330): "Laten stervelingen zich maar voor de Schepper buigen en, door de doorzichtigheid van de Liefde heenziende, de mens in Gods eigen beeld en gelijkenis aanschouwen, terwijl zij, in de heerlijkheid des heiligheid, iedere zich ontplooiende gedachte in orde schikken."
Als wij "de heerlijkheid des heiligdoms" loven, verdwijnt de vijand - het sterfelijk gemoed met al zijn angst en ziekte - als mist in de middagzon.

Geen opmerkingen: