vrijdag 30 april 2010

Eenvoudig

Vraag: Indien Christian Science hetzelfde is als Jezus' leer, waarom is zij dan niet eenvoudiger, zodat allen haar gemakkelijk kunnen begrijpen?
Mary Baker Eddy antwoordt als volgt (Miscellaneous Writings, blz. 53): "De leringen van Jezus waren eenvoudig en wordt door kinderen makkelijk begrepen; alleen de gedachte, die in tegengestelde richting is geleid, vindt haar abstract en moeilijk te vatten. Haar schijnbare eenvoudig abstractie is het mysterie der godsvrucht; en godsvrucht is voor de godvruchtigen; maar voor hen, die niet geestelijk denken, de ongelovigen, is zij duister en moeilijk. Het stoffelijk gemoed kan de dingen des geestes niet onderscheiden."
Goed beschouwd, komen haar woorden overeen met de woorden van onze Meester (Lucas 18:17): "Zoo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen."
Jonge kinderen hebben een eenvoudig vertrouwen in de liefdevolle zorg van onze Vader-Moeder God. Hun gemoed is niet bezwaard en besmet met twijfel en vrees, die het stoffelijk denken eigen zijn. Om de eenvoudigheid van Christian Science te behouden, moeten wij in gedachte houden, dat wij, hoewel schijnbaar in deze wereld, niet van de wereld kunnen zijn.

Geen opmerkingen: