dinsdag 2 maart 2010

Volmaaktheid

De Wetenschap van Christus maakt duidelijk, dat in de absolute waarheid de mens niet behoeft te streven naar vooruitgang, want hij staat al op het standpunt van volmaaktheid, maar deze volmaaktheid moet in het menselijk leven gedemonstreerd worden door de vergeestelijking van gedachten en karakter. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 290): "Volmaaktheid wordt alleen door volmaaktheid verworven."
Er zijn geen beletsels voor iemands vooruitgang, welke door toewijding aan en volharding in het goede niet kunnen worden weggenomen. De Christus is hier. De Wetenschap, die dit volledig uiteenzet, bevindt zich in handen van de mensheid. Onze leerboeken, de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid, zijn onze bereidwillige leermeesters. De vraag die ieder zich moet stellen, is niet: Wat is mijn achtergrond? Maar: Wat is mijn doel? Kan ik het bereiken?
Mrs. Eddy's antwoord in Wetenschap en Gezondheid (blz. 326) luidt: "Het voornemen en de drijfveer om goed te leven, kunnen wij ons heden eigen maken. Hebt gij dit punt eenmaal bereikt, dan is de eerste juiste stap gedaan. Gij zijt begonnen met het ABC van Christian Science en alleen een verkeerde bedoeling kan uw vooruitgang belemmeren. Wanneer gij met zuivere beweegredenen werkt en bidt, zal uw Vader de weg voor u openen."

Geen opmerkingen: