donderdag 18 maart 2010

Saulus

Het theologisch bijgeloof, dat Saulus van Tarsen gebonden hield, werd weggevaagd, toen zijn denken verlicht werd door de genezende Christus. Gods leidende hand greep hem op die stoffige weg naar Damascus. De eerlijkheid van Saulus' doelstelling maakte, dat hij berekend was voor zijn nieuwe taak. Dapper ging hij verder, zonder achter zich te zien. Zij, die Christian Science bestuderen, kunnen veel leren van Saulus' bekering. Ook op hen wordt soms een beroep gedaan om ontgroeide confessionele banden en vroegere opvattingen achter zich te laten.
De leiding van Liefde voert ons altijd weg van geloofsvormen, waaraan wij ontgroeid zijn en niet naar deze toe. Wanneer hij dit bedenkt, hoeft een nieuweling niet bang te zijn voor de bedreigingen en straffen, die zijn aanvaarden van Christian Science schijnt te verduisteren. Voor alles wat hem schijnbaar ontnomen wordt, zal hij volledige vergoeding vinden. Want de alomtegenwoordigheid van Liefde omringt ons bij elke schrede op de weg.
Zijn leiding voert ons in Zijn tegenwoordigheid, in het beloofde land van vrijheid en heerschappij.

Geen opmerkingen: