maandag 29 maart 2010

Leidraad

Ieder mens heeft wel iets goed waarvan hij houdt, heeft wel iets van de goddelijke invloed in zijn bewustzijn en deze liefde voor het goede kan, hoe gebrekkig ook, het begin zijn van wetenschappelijk bidden. Dit gebed zal ons geleidelijk met Gods stem vertrouwd maken. Het stelt ons in staat de suggesties van het materiƫle denken tot zwijgen te brengen; en in plaats daarvan de geestelijke leiding te volgen van het oneindig, goddelijk Gemoed, dat in elke situatie ons richtsnoer is.
Maar om Gods leiding te kunnen benutten is er meer nodig dan alleen maar naar Gods stem te luisteren. Wij moeten Zijn leiding niet afwijzen, maar deze begrijpen, aanvaarden en ernaar handelen.
Gods wetten zijn goddelijke besluiten. Zij vertegenwoordigen de besluiten van het goddelijk Gemoed. Ze zijn niet willekeurig, maar komen voort uit het het wezen zelf van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij brengen de goddelijke wil van het altijd-tegenwoordige, goddelijke Gemoed tot uitdrukking. Zij zijn altijd werkzaam, onveranderlijk en eeuwig. En zij dienen als leidraad voor al Gods geestelijke schepselen. En naarmate zij door de mensen erkend en nagevolgd worden, brengen ze het goede tot stand in de menselijke ervaringen.

Geen opmerkingen: