vrijdag 26 maart 2010

Gerechtigheid

De Meester heeft gezegd (Matth. 6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
Wij moeten niet vergeten, dat, al is het juist, dat in iemands rechtmatige behoeften ruimschoots wordt voorzien, de Christian Scientist "de dingen" bedenkt "die boven, niet op de aarde zijn". Hij probeert te begrijpen dat zijn rechtmatig erfdeel uit de geestelijke ideeën van het goddelijk Gemoed bestaat - uit de schatten van Waarheid en Liefde, die de enige zijn welke bevrediging kunnen schenken aan het hart dat hongert en dorst naar de gerechtigheid, dat verlangt naar de dingen Gods.
Wanneer wij weerstand bieden aan de aandrang van de sterfelijke gedachte om ons geestelijk welzijn van ondergeschikt belang te maken, dan bewijzen wij, dat de vreugde van dichter tot Geest te naderen, al is het maar in geringe mate, veel groter is dan de tijdelijke bevrediging door wereldse genoegens.
Als wij eerlijk luisteren naar de stem van God, zullen wij ons niet door een onjuiste redenering laten misleiden. Wij vinden er baat bij te bedenken, dat de weg van de goddelijke Liefde altijd de weg is van onzelfzuchtigheid, terwijl de weg van het sterfelijk gemoed daarentegen steeds naar het eigen ik leidt - wèg van God; daarom wordt dit zogenaamde gemoed in de Bijbel "vijandschap tegen God" genoemd.

Geen opmerkingen: