maandag 15 maart 2010

Dagelijks bidden

Wanneer wij ons dagelijks in gebed tot God wenden voor leiding, zullen we geleidelijk een hele last van zorg en vrees kwijtraken. God-gelijke eigenschappen zullen ons denken gaan besturen. Ongeduld wordt vervangen door geduld, zelfzucht door denken aan anderen, haat door liefde. Daardoor worden de relaties tot onze medemensen steeds harmonischer. Wanneer we vooruitgang geboekt hebben met betrekking tot vrede in eigen hart en huis, kunnen we onze sfeer van belangstelling steeds verder uitbreiden.
Mrs. Eddy schrijft: "Jarenlang heb ik dagelijks gebeden dat er geen oorlog meer zou zijn, geen barbaarse afslachting meer van onze medemensen; heb ik gebeden, dat al de volkeren der aarde en van de eilanden in de zee één Gemoed zouden hebben; dat ze God boven alles lief zouden hebben en hun naaste als zichzelf." (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 286).
Wij kunnen hieraan op onze wijze bijdragen door zo krachtig, geïnspireerd en positief mogelijk te bidden. Daarvoor moeten wij het hoogst mogelijke standpunt innemen, dat van de oneindige intelligentie.

Geen opmerkingen: