zondag 21 februari 2010

Vraag van de week

Hoe bidt U om gevoelens van verveling of onverschilligheid aan te pakken?

(How do you pray to address feelings of boredom or indifference?)

Geen opmerkingen: