dinsdag 23 februari 2010

Uitwerking

Mrs. Eddy's erkenning dat het ware zijn van de mens de gelijkenis van de goddelijke Liefde, Gemoed, Geest is, opende een nieuwe wereld voor haar. Angst voor ziekte of ongelukken als deel van Gods wil voor de mens, verdween eenvoudig. Later verklaarde ze de praktische uitwerking van deze ontdekking als volgt in Wetenschap en gezondheid (blz. 162): "De uitwerking van deze Wetenschap bestaat hierin, dat het menselijk gemoed tot een ander standpunt wordt opgebracht, en plaats kan geven aan de harmonie van het goddelijk Gemoed."
Het is door gebed dat we de grondslag van ons denken geheel kunnen veranderen, van persoonlijke, beperkte menselijk gemoed tot het oneindige, goddelijk Gemoed. Als we gehoor geven aan de goede, geestelijke ideeën die rechtstreeks tot ons komen van God, van de goddelijke Liefde, van Gemoed, dan leren we beperkt, stoffelijk denken op te geven voor constructief denken, dat nieuwe perspectieven opent in ons leven.

Geen opmerkingen: