maandag 8 februari 2010

Toepassing

In het hoofdstuk 'Toepassing van Christian Science' van het leerboek schrijft Mrs. Eddy dat genezing bestaat uit een poging de mensen te veranderen, stoffelijke toestanden te genezen of iets te doen aan de fysieke samenstelling van de mens. Wat van ons wordt verlangd is dat we onze gedachten over personen, stoffelijke toestanden en het lichaam veranderen. Hoe beter we begrijpen dat het ware wezen van de mens niets minder is dan de individuele uitdrukking van het alomtegenwoordige Leven, des te effectiever zal ons gebed zijn en des te sneller zullen we het resultaat daarvan zien. In een bewustzijn dat gevuld is met een besef van de alomtegenwoordigheid van Leven en Liefde is geen plaats voor de aanspraken van ziekte, pijn of vrees. Als de Christus, Waarheid, actief aanwezig is, kan er onmogelijk iets in onze ervaring komen dat het welzijn van de mens kan beschadigen of vernietigen en genezing zal daarom het gevolg zijn.

Geen opmerkingen: