donderdag 18 februari 2010

Regels

Geestelijke visie eist strakke redenering en trouw aan het goddelijk Beginsel dat u wilt demonstreren. Je kunt net zo min de Christelijke Wetenschap demonstreren door af te wijken van het Beginsel en de regels ervan, als je de wiskunde kunt demonstreren door af te wijken van de wiskundige stellingen.
Het Beginsel van de Christelijke Wetenschap is God; en Jezus leerde ons dat er een rein hart voor nodig is om Hem te zien. En een rein hart krijgen we slechts als de stoffelijke zin van het bestaan plaatsmaakt voor de geestelijke zin van het bestaan. Dan, en alleen dan, kunnen we de wonderen van de geestelijke schepping doorgronden, die door God, de Schepper, gezien worden als geheel en al goed, zoals staat vermeld in het eerste hoofdstuk van Genesis.
Dit gebeurt niet in de een of andere onbestemde toekomst, in het hiernamaals. Het kan hier en nu beginnen te gebeuren, want, zoals Jezus heeft gezegd: "Zie, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden." (Luk. 17:21)

Geen opmerkingen: