dinsdag 16 februari 2010

Kijk op de mens

In de evangeliën lezen we dat Christus Jezus de mensheid innig liefhad. Vol medelijden beschouwde hij hen die gebrekkig en ziek waren, en de menigten die, zoals de Bijbel ons vertelt, "vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben." (Matt. 9:36) Maar zijn ontfermende liefde was een heel bijzondere liefde. Hij had geen medelijden met de mensen in die zin dat hij met hen mee leed. Nee, in plaats daarvan genas hij ze door het begrijpen van Gods macht en liefde. Hij leerde de mensen dat het wezen van God oneindig is, en dat God goddelijk Leven en goddelijke Liefde is. Hij verklaarde aan iedereen die maar luisteren wilde, dat God alomtegenwoordige Geest is, goddelijke Geest, de enige macht die er bestaat. Een andere macht is er niet.
In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: "Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken." (Bldz. 476)

Geen opmerkingen: