woensdag 3 februari 2010

Hart van Liefde

Christus Jezus was degene die meer dan enig ander begreep dat Liefde ook Beginsel is. En het was met het gezag van Beginsel dat hij zijn werk volbracht. Liefde's tederheid brengt altijd vol liefde de zuivere waarheid tot stand en verwijdert op die manier alle fouten en vergissingen.
Waarom is het zo belangrijk voor ons om dit te begrijpen? Omdat het grote hart van Liefde, het goddelijk Beginsel, van eeuwigheid tot eeuwigheid klopt om ons uit het diepste van dat hart het allerbeste te geven - alleen het goede, het ware, het eeuwige, omdat er niets anders werkelijk bestaat.
Als het licht van de goddelijke Liefde in ons leven schijnt en we diepe tevredenheid, vreugde en vrede tot uitdrukking brengen, dan bewijzen we dat we het licht van de wereld zijn. Ieder man, vrouw en kind bezit het vermogen dit licht te laten schijnen. Het is het licht van de Christus dat onze beweegredenen, gevoelens en genegenheden ten hemel heft.
We vinden een nieuw bewustzijn - dat niet op onszelf is gericht, maar op God; dat niet verlangend is om te ontvangen maar te geven, bereid is om de schatten van nederigheid, ontferming en dankbaarheid met anderen te delen. Dit nieuwe bewustzijn maakt ons gelukkig, tevreden en gezond, omdat we daardoor inzien dat wijzelf en anderen alleen bezield worden door de goddelijke Liefde - dat wij verzorgd, beschermd en gezegend worden door het grote hart van Liefde.

Geen opmerkingen: