maandag 22 februari 2010

Gebed

Wanneer ons begrip van God en onze verwantschap tot Hem beter wordt, verandert ons leven onmiddellijk ten goede. Daaruit volgt vanzelf dat we beter in staat zijn alle veranderingen die er om ons heen plaatsvinden in constructieve banen te leiden. We kunnen positief op deze veranderingen reageren en er op nuttige wijze toe bijdragen.
Maar om de beste resultaten te verkrijgen is het niet genoeg dat we deze verbeterde begrippen alleen maar intellectueel of aan de oppervlakte van ons denken en handelen aannemen. Ze moeten de kern van ons denken en handelen vormen. We moeten ze ons in diepste zin eigen maken. Dit doen we door gebed, en door wat we Christian Science behandeling noemen. Deze behandeling is de basis voor iedere genezing in Christian Science, van het overwinnen van verdriet tot het overwinnen van alcoholisme, van het genezen van een zogenaamd ongeneeslijke ziekte tot het herstellen van verbroken familiebanden. Het gebed van geestelijk begrijpen is de grootste macht die er bestaat om veranderingen teweeg te brengen, die de mensheid zullen zegenen.

Geen opmerkingen: